Cursus Voorwaarden

Inschrijving voor de cursussen is alleen mogelijk voor kinesitherapeuten, manueeltherapeuten en artsen.
Wanneer u het inschrijfformulier volledig invult en verzendt, gaan wij ervan uit dat u zich definitief aanmeldt voor deelname en akkoord gaat met onderstaande cursusvoorwaarden.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. U wordt automatisch op de deelnemerslijst geplaatst, tenzij u binnen twee weken na inschrijving een ander bericht van ons ontvangt. 

De kosten voor de aangeboden cursussen kunt u vinden bij de informatie over de desbetreffende cursus.

De kosten voor de cursus dienen altijd vooraf aan de cursus te worden overgemaakt. U ontvangt tijdig een factuur in uw mailbox.

U wordt verzocht een (niet al te grote) handdoek mee te nemen naar de cursus voor het oefenen van een aantal praktische huiswerktechnieken.

Het is niet toegestaan tijdens de cursusdagen te filmen of fotograferen. Geluidsopnames zijn ook niet toegestaan.

Uw docent tijdens deze cursus is René Claassen, lid van de Mulligan Concept Teachers Association (MCTA).

Annulering

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan, met opgaaf van reden, zo spoedig mogelijk aan het secretariaat doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen.

Uiteraard kan het ook gebeuren dat de docent door ziekte of andere zeer urgente omstandigheden plotseling verhinderd is. Belangrijk voor u is dan te weten dat u uw cursusgeld retour ontvangt. De organisatie Mulligan Opleidingen is evenwel niet verantwoordelijk voor uw misgelopen inkomsten omdat u deze dagen had vrijgehouden. U kunt dus in die situatie Mulligan Opleidingen niet verantwoordelijk stellen. Het is belangrijk voor u om dit te weten.

Afmelden door ziekte of andere ernstige omstandigheid

 Uiteraard kan het gebeuren dat u verhinderd bent om naar de cursus te komen. U dient dit dan tijdig door te geven, d.w.z. vooraf aan de cursus, dus niet achteraf! 
Omstandigheden kunnen zijn ziekte, begrafenis van een naaste of bijvoorbeeld een operatie. Vanwege dergelijke zwaarwegende omstandigheden bestaat de mogelijkheid voor  u om op een ander tijdstip de cursus te in te halen. (Wij kunnen u eventueel wel naar een "bewijs" van die omstandigheden vragen.)  Het niet kunnen regelen van een oppas, het niet kunnen regelen met verlof van werk, vakantie, familiedag etc., dergelijke omstandigheden gelden hiervoor logsich niet. In die gevallen vervalt uw recht op de cursusdag/dagen en u ontvangt ook geen geld retour!!

Aanvangstijd
De cursussen starten in het algemeen om 09.00 uur (zaal open om 08.30 uur) tot 16.30 uur.

Klachtenprocedure
Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.

  • Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Mulligan Opleidingen worden gemeld. Mulligan Opleidingen zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
  • De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Mulligan Opleidingen worden gemeld (secretariaat Lijsterbeslaan 16, 5263 EP Vught, NL of info@mulliganconcept.nl). Na ontvangst bevestigt Mulligan Opleidingen binnen 1 werkdag de ontvangst.
  • Mulligan Opleidingen reageert schriftelijk uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Indien Mulligan Opleidingen meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Mulligan Opleidingen dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om een schriftelijke reactie te geven.
  • Mulligan Opleidingen handelt klachten op professionele wijze af.
  • In geval van blijvende geschillen zal Mulligan Opleidingen een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). Deze mediator wordt in overleg met CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) ingeschakeld (bv. centrum onderwijs mediation). Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Mulligan Opleidingen bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
  • Mulligan Opleidingen gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
  • Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Mulligan Opleidingen en voor minstens 5 jaar bewaard.