Research

Op verschillende plaatsen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het Mulligan Concept. De resultaten daarvan vindt u terug in de artikelen die genoemd worden in de Engelstalige literatuurlijst.

Via onze internationale website (www.bmulligan.com) kunt u een verzoek indienen voor financiële ondersteuning bij het opzetten en doen van onderzoek naar de methode.